Riksdagsval 2019

Mina valteman är barn och ungas välmående, skola och utbildning, samt jämlikhet och mänsklighet. Nedan har jag gett några exempel på vad det i praktiken betyder för mig.

Mina valteman baseras på mina egna värderingar i livet. Respekt och mänskligt bemötande är grunden för allt. Klimatfrågor är givetvis akuta och miljöaspekter i beslutsfattande skall prioriteras.

Barn och ungas välmående

-Möjlighet till tidigt ingripande och stöd för barn, unga och familjer.

-Kvalitativ dagvård. Det betyder tillräckligt små barngrupper, kunnig personal, psykologservice i dagvården.

-Hobbymöjlighet till skäliga priser

Skola och utbildning

– Kostnadsfri andra stadiets utbildning

-lärarnas arbetssituation behöver ses över.

-elevhälsotjänster skall finnas att tillgå, lagstadgad mängd psykologer och kuratorer innan man tar in tex. psyk. sjuksköterskor till skolan.

– Experter skall höras, beslutsfattande baserat på kunskap

– Mer resurser till forskning. Stoppa hjärnflykten och erbjud forskare drägliga arbetsomständigheter.

Jämlikhet/mänsklighet

Translagen behöver förnyas. Självbestämmanderätt om kön.

– förnya social-och hälsovården, så jämlikhet och mänsklighet är värderingarna som styr reformen

– värdig omsorg för våra äldre

– barnskyddets resurseras så att varje kund kan bemötas, barnskyddets arbetsmetoders utveckling prioritet