Kandidat i riksdagsvalet för De Gröna i Nyland

Din gröna kandidat på svenska!  

Jag är psykolog, psykologie doktor och professionell coach. Jag jobbar som universitetslärare vid Åbo Akademi och har privat mottagning på Shortum i Esbo. I min hemkommun Grankulla är jag ledamot i kommunfullmäktige och i social- och hälsovårdsutskottet.

För mig viktiga värderingar är

 • Jämlikhet
 • Barn och ungas välmående
 • Tidiga stödåtgärder, resurser till dagvård och skola
 • Utbildning och forskning är basen för all utveckling
 • Värdig äldreomsorg
 • Vi har bara en planet, miljön måste prioriteras

 Konkret betyder detta för mig tex.

 • Translagen behöver förnyas. Självbestämmanderätt om kön.
 • Kvalitativ dagvård. Det betyder tillräckligt små barngrupper, kunnig personal, psykologservice i dagvården.
 • Experter och sakkunniga skall höras, beslutsfattande baserat på kunskap
 • Mer resurser till forskning. Stoppa hjärnflykten och erbjud forskare drägliga arbetsomständigheter.
 • Ambitiösä klimatkrav. Förnya gruvlagen. Klimatneutral energiproduktion.